Müügitingimused

Kõik E-poe kasutajad on allnähtuvate kasutustingimustega seotud.

  1. E-POE OLEMUS (WWW.RUUBY.EE)

1.1 E-pood on Ruuby Disain OÜ (edaspidi: Ettevõte) poolt loodud ja hallatav internetipood, kus Ettevõte müüb E-poe kasutajatele (edaspidi: Klient) tarbekaupu (edaspidi: Toode).

  1. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad E-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Ettevõtte ja Klientide vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Ettevõttel on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada.

  1. TOODE JA HIND

3.1. E-poes kajastatud Toodete pildid on illustreerivad.

3.2. Toodete hinnad E-poes on toodud eurodes.

3.3. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.4. Ettevõttel on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on E-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

3.5. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.10) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Ettevõte tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, on Klient kohustatud vastavas osas juurdemakse tegema.

  1. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil E-poe keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Klient saab E-poes Tellimusi esitada külalisena.

4.3. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad Tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Mine maksma“ või “Maksma”.

4.4. Lisaks tuleb Kliendil Tellimuse esitamisel sisestada kohaletoimetamise aadress ning valida sobilik tarneviis.

4.5. Ettevõte ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.6. Klient tasub kogu Tellimuse eest Ettevõtte pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.7. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Ettevõte Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), on Klient kohustatud viivitamata ühendust võtma Ettevõttega.

4.8. Ettevõte alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.9. Juhul kui Ettevõte ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik kliendi tellitud Toodet soovitud koguses tarnida, on Ettevõttel õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.10. Kui Ettevõttel ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.11. Ettevõttel on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Ettevõte loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendile 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

  1. SUMMADE TAGASTAMINE

5.1. Punktide 3.5 ja 4.11 alusel tagastatud summad laekuvad Kliendi määratud panga kontole. Kõik summad, mille Ettevõte Kliendile tagastab, tasub või võlgneb kantakse Kliendi panga kontole.

  1. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASTUSED

6.1. Tellimuse eest saab tasuda E-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

6.2. Ülekanne arve alusel – klient saab ostu eest tasuda ülekandega. Peale tellimuse kinnitamist kuvatakse kliendile tellimuse number, mis tuleb lisada pangaülekande juurde.

6.3. Makse läbi pangalingi – klient saab tasuda koheselt kasutades E-poes kuvatavaid pangalinke (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, PocoPay). NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

6.4. Pangalingi makseid vahendab Montonio Finance. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

6.5. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance-ile.

6.6. Kõik tagastused, mida Ettevõte teeb Kliendile, tehakse Kliendi määratud arvelduskontole.

  1. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

7.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub vaid E-poes kirjeldatud viisidel.

7.2. Kui tellitud Tooted saadetakse Kliendile pakiautomaadiga, siis tuleb Kliendil sisestada aadress, nimi ja telefoni number.

7.3. Kaupa saadetakse järgnevatesse riikidesse: Eesti.

7.4. Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures.

7.5. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 2-5 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.

7.6. Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

  1. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

8.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, edastades selleks lepingust taganemise avalduse e-postiaadressil info@ruuby.ee.
Avalduses märgib Klient arve numbri ja Toote nimetuse, millest soovib taganeda.

8.2. Tagastatavad Tooted tuleb üle anda Ettevõtte kontoris või saates muu transpordiga. Toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

8.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata (avamata), kahjustamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

8.4. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Ettevõttel õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

8.5. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Ettevõte Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohaletoimetamise tasuga 14 päeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

  1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

9.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

9.2. Ettevõte ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.3. Klient kohustub Ettevõtet teavitama Toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.4. Pretensiooni saab esitada e-posti aadressile info@ruuby.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

9.5. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Ettevõtte pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel.

  1. VASTUTUS

10.1. Ettevõte ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

10.2. Klient vastutab E-poe püsikliendiks registreerimise vormil või Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Ettevõte sellest tingitud tagajärgede eest ning Ettevõttel on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10.3. Klient vastutab E-poe veebikeskkonda sisselogimiseks vajaliku salasõna turvalise kasutamise eest ja kohustub tagama, et tema salasõna ei satu kolmandate isikute (sh alaealiste perekonnaliikmete) valdusesse.

10.4. Juhul kui Kliendil on kahtlus, et tema sisselogimisandmed on sattunud kolmanda isiku valdusesse, kohustub Klient sellest Ettevõtet teavitama ning otsekohe salasõna muutma.